Överlåtelsebesiktning Standard

7495:- inkl moms
 • Genomgång av husets/lägenhetens dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset/lägenheten. Besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

Överlåtelsebesiktning Plus

8995:- inkl moms
 • Genomgång av husets/lägenhetens dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset/lägenheten. Besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.

Överlåtelsebesiktning Premium

10 395:- inkl moms
 • Genomgång av husets/lägenhetens dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset/lägenheten. Besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Undersökning av riskkonstruktioner. Observera att vid riskkonstruktioner kan det bli aktuellt med ingrepp, tex borrhål antingen i vägg- eller golvkonstruktioner för fuktmätning. Eventuell återställning står kunden för.

SBR Dolda Felförsäkring Standard

7 350kr / 8 350kr (beroende på försäkringsbelopp) inkl moms
 • Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
 • Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).
 • Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.

SBR Dolda Felförsäkring Plus

9 350kr / 10 550kr (beroende på försäkringsbelopp) inkl moms
 • Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
 • Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).
 • Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.
 • Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan och inte noterats i besiktningsprotokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad. Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.
 • Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan omfattas ej av försäkringen.

Övriga besiktningar

Från 3995kr inkl moms
 • VVS-besiktning: 3995:-
 • Tätskiktsbesiktning: 3995:-
 • Slutbesiktning: 5995:-
 • Efterbesiktning: 4995:-
 • Särskild besiktning: 6995:-
 • Statusbesiktning: 5995:-
 • Statusbesiktning Plus: 6995:-
 • Kvalitetssäkringsbesiktning: 12 995:-